बुद्धम् शरणम् गच्छामि, धम्मम् शरणम् गच्छामि

लेखक : श्री देवेन्द्र कुमार
कलाकारहरू : श्रीमती इन्दु मेहता, श्री राजकुमार सिंह र विष्णुबहादुर गुरुङ्ग
अनुवादक, निर्देशक एवम् प्रस्तुति : विष्णुबहादुर गुरुङ्ग