नोबेल पुरस्कारले सम्मानित रवीन्द्र नाथ टेगोर

लेखक ​: श्री जी. रविन्द्रन नायर
अनुवाद  : श्री डम्बरमणि प्रधान
वाचक : विष्णु बहादुर गुरुङ्ग