सर्वोच्च अदालतद्वारा तीन बोलीमा दिइने तलाकमाथिको फैसला सुरक्षित राखियो

सर्वोच्च अदालतले तीन बोलीमा दिइने तलाकमाथिको आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेको छ। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस.खेहरको अध्यक्षतामा पाँच न्यायाधीशहरूको संविधान पीठले मुस्लिम समुदायमा तीन बोलीमा दिइने तलाकको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिने याचिकाहरूमाथि सम्बन्धिति पक्षहरूलाई सुनेपछि यो फैसला सुरक्षित राखेको हो।

उच्चतम न्यायालयले मुस्लिम संगठनहरूसित यो सोधेको छ कि तीन बोलीमा दिइने तलाक जस्तो प्रथा, आस्थाको विषय कसरी हुनसक्छ जबकि उनीहरू  यसलाई धर्मशास्त्रका अनुसार पितृ सत्तात्मक, धर्म विज्ञानका अनुसार गलत र पापूर्ण बताइराखेका छन्।