जीएसटी परिषदले आज सेवा करको दर तय गर्ने

जुलाई महिनाको एक तारिखबाट राष्ट्र-व्यापी वस्तु एवं सेवा कर लागू गरिएपछि खाद्यन्न तथा कपालमा लगाउने तेल, साबुन, तूथपेस्ट र बिजुली जस्ता सामान्य प्रयोगका उत्पादहरू सस्ता हुनेछन्।

दुइ दिने जीएसटी परिषदको बैठक अन्तर्गत श्रीनगरमा हिजो केन्द्रीय वित्त मन्त्री अरूण जेटलीको अध्यक्षतामा राज्यका प्रतिनिधिहरूसित गरिएको बैठकमा 1,211 वस्तुहरूमाथिका जीएसटी दरहरू तय गरिइयो। 6 सेवाहरू माथिका जीएसटी दरहरू तय गर्न बाँकी रहेको छ।

जीएसटी परिषदले दैनिक प्रयोगका सर-सामग्रीहरूलाई करबाट छुट दिने निर्णय गरेको छ। जीएसटीबाट छूट दिएकोले खाद्यन्नका मूल्यहरू, विशेषगरि गहुँ र चामलका मूल्यहरू कम हुनेछन्।

वर्तमानमा कतिपय राज्यहरूले यी वस्तुहरूमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट लगाई रहेका छन्। दैनिक प्रयोग गरिने वस्तुहरू जस्तै चिनी, चिया, कफी, खाने तेल तथा जीवन रक्षक औषधीहरूमाथि न्यूनतम 5 प्रतिशतको कर लगाइनेछ जो यी वस्तुहरूमाथि वर्तमानमा लागू करहरूसित लगभग बराबर रहेका छन्। दूध तथा दही माथिको कर छुट जारी रहनेछ। मिठाईहरूमाथि 5 प्रतिशत कर लगाइनेछ।

कपालमा लगाउने तेल, साबुन, तूथपेस्ट जस्ता सामान्य वस्तुहरूमाथि 18 प्रतिशत जीएसटी लगाइनेछ।

परिषदले सबै वस्तुहरूलाई 5, 12, 18 वा 28 प्रतिशतका कर श्रेणीहरूमा छुट्टाएको छ। सात प्रतिशत वस्तुहरू कर छुट श्रेणीमा पर्छन्। 14 प्रतिशत वस्तुहरू सबैभन्दा कम्ती 5 प्रतिशतको कर श्रेणीमा पर्दछन्। 17 प्रतिशत वस्तुहरू 12 प्रतिशतको कर श्रेणीमा राखिएका छन्। 43 प्रतिशत वस्तुहरू 18 प्रतिशतको कर श्रेणीमा आउँछन् भने केवल 19 प्रतिशत वस्तुहरू उच्चतम 28 प्रतिशतको कर श्रेणीमा पर्दछन्।

वाहन, एसी, रेफ्रिजिरेटर तथा फीँजयुक्त पेयहरूलाई 28 प्रतिशतको कर श्रेणीमा राखिएको छ। स-साना वाहनहरूमाथि 1 प्रतिशत, मध्यम-आकरका वाहनहरूमाथि 3 प्रतिशत तथा लक्जरी वाहनहरूमाथि 15 प्रतिशत अधिभार लगाइनेछ।

श्री अरूण जेटलीले भन्नुभयो, परिषदले सेवाहरूमाथिका दरहरू आज तय गर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, सुन, फूटवेयर, बिडी, बिस्किट, कृषि उपकरण तथा प्याकेज्ड खाने सामग्रीहरूमाथिका दरहरू पनि आज तय गरिनेछ।