भारत-नेपाल सम्बन्धमा बढ्दो विश्वास, र विकास परियोजनाहरूमा प्रगति

लेखक  :  डक्टर अमित कुमार, नेपाल विषयक जानकार
अनुवादक एवम् वाचक:  विष्णुबहादुर गुरुङ्ग