कुनै अर्को बाटो

 नाटककार : श्री प्रताप सहगल
अनुवादक, निर्देशक एवम् प्रस्तुतकर्ता : प्रकाश प्रसाद
भाग लिने कलाकारहरू : श्री कबीर शंकर, श्रीमती राधा भण्डारी, श्रीमती लिलीमेट अधिकारी, कुमारी नीलिमा व्यास, श्री चक्रनाथ शास्त्री, श्रीमती ललिता छेत्री र शंकर भण्डारी