बाल श्रम एक अपराध

 

 

वार्ताकार : श्रीमती रञ्जना शर्मा सिंह, पूर्व प्रभारी, नेपाली समाचार प्रभाग, अल इण्डिया रेडियो, नयाँ दिल्ली