आधारलाई प्यानसित जोड्नको लागि कुनै समय सीमा निश्चित गरिएको छैनः वित्त मन्त्री अरूण जेटली

शुक्रबार वित्त मन्त्री अरूण जेटलीले लोक सभालाई के जानकारी दिनुभयो भने आधारलाई स्थायी खाता संख्या अर्थात् प्यानसित जोड्नको लागि सरकारले कुनै समय सीमा निश्चित गरेको छैन।

12 संख्या भएको बायोमेट्रिक आधारलाई प्यानसित जोड्नको लागि सरकारले कुनै समय सीमा निश्चित गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा श्री जेटलीले संसदमा यसो भन्नुभएको हो।

देशमा 28 जूनसम्म प्यान कार्डधारीहरूको संख्या 25 करोडभन्दा बढी भएको रिपोर्ट छ। यसै अवधिसम्म 111 करोड मानिसहरूलाई आधार जारी गरिएको रिपोर्ट छ।