धितो पत्र बजार तल खस्नु जारी

नकारात्मक वैश्विक परिवेश अनि अनि कमजोर रुपियाँले गर्दा बम्बे स्टक एक्सचेन्ज 318 अङ्कले तल खसेर 31,214-मा बन्द भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। प्रतिशतको हिसाबले यो 1.01 प्रतिशत तल खसेको छ।

संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा 6.675-7.5 प्रतिशतको आर्थिक विकास दर हासिल गर्नु कठिन रहेको जानकारीले पनि बजारलाई प्रभावित पाऱ्यो।

नेशनल स्टक एक्सजेन्ज पनि 1.11 प्रतिशत तल खसेको रिपोर्ट छ। निफ्टि 109 अङ्क तल खसेर 9,711-मा बन्द भएको रिपोर्ट छ।