गोरखपुर स्थितिमाथि प्रधान मन्त्रीको निरन्तर नजर

प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले गोरखपुरको स्थितिमाथि निरन्तर नजर राख्नु भएको छ। केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूसित उहाँ निरन्तर सम्पर्कमा हुनु हुन्छ।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्री अनुप्रिया पटेल र केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले गोरखपुर स्थितिको जानकारी लिइरहनु हुनेछ भनि प्रधान मन्त्रीले बताउनु भएको छ।