फहराउँछ तिरङ्गा झण्डा

आलेख : श्री देवेन्द्र दत्त नौटियाल /
कलाकारहरू : श्री प्रकाश प्रसाद उपाध्याय, श्रीमती प्रमिला वाग्ले र श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग /
अनुवादक, निर्देशक एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग