बहुभाषी समाजमा मातृभाषा र यसको महत्त्व

आलेख : एस. सच्चिदानन्दन 
अनुवादक एवम् वाचक : श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग