वित्त मन्त्रीद्वारा जी एस टी-को कार्यन्वयन समक्ष रहेका आइ टी चुनौतीहरूको समाधान निम्ति मन्त्री मण्डलीय समितिको गठन

वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले वस्तु एवम् सेवा कर जी एस टी-को कार्यन्वयनको दिशामा सामुना गरिराखिएका सूचना प्रविधि (आइ टी) सम्बन्धी चुनौतीहरूको समाधान खोज्न बिहारका उप-मुख्य मन्त्री सुशिल कुमार मोदीको अध्यक्षतामा एउटा मन्त्री मण्डलीय समितिको गठन गर्नुभएको छ।

मन्त्री मण्डलीय समितलाई वस्तु एवम् सेवा कर सञ्जाल (जी एस टीन एन)-का अध्यक्ष एवम् मुख्य कार्यकारी अधिकारीले सहयोग पुऱ्याउनु हुनेछ। यसका अतिरिक्त जी एस टी-को कार्यान्वयन पछिको परिदृश्यमा निर्यात क्षेत्रलाई मद्दत गर्ने दिशामा जी एस टी परिषदलाई उपयुक्त रणनीतिको सुझाउ गर्न राजश्व सचिव हंसमुख आधियाको आह्वायनमा एउटा समिति पनि गठन गरिएको छ।