राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार सरदार वल्लभभाई पटेल

आलेखः श्री धर्मराज थापा
वाचकः श्री राजकुमार सिंह