बाधा-बन्धन

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग