गुवाहाटीमा आज जी एस टी परिषदको पूर्ण बैठकले नयाँ कर व्यवस्था लागु गरिएको प्रथम तिमाहीमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने

केन्द्रीय वित्त मन्त्री अरुण जेटलीको अध्यक्षतामा गुवाहाटीमा आज वस्तु एवम् सेवा कर (जी एस टी) परिषदको पूर्ण बैठक हुँदैछ। परिषदले नयाँ कर व्यवस्था लागु भएको प्रथम तिमाहीमा यसको प्रभावको समीक्षा गर्नेछ।

असमका वित्त मन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले भन्नुभयो, बैठकले नयाँ कर व्यवस्था लागु गरिएको तीन महिना पछि यसमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने हुँदा यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बैठकमा स-साना व्यापारीहरूको लागि छुट, अधिकतम मूल्य (एम आर पी) सित सम्बन्धित विषयहरू र लघु उद्योग माथि नयाँ कर व्यवस्थाको असर सरहका विषयहरू बारे चर्चा गरिने सम्भावना छ।

दर निर्धारण समितिका अतिरिक्त श्री शर्माको अध्यक्षतामा एउटा अर्को समितिले जी एस टी  कम्पोजिशन योजनालाई अधिक आकर्षक पार्ने दिशामा कार्य गरि राखेको छ। एउटा अर्को समितिले जी एस टी संजालमाथि काम गरि राखेको छ।