बिजुवा

नाटककारः श्री मणिप्रसाद राई
निर्देशक एवम् प्रस्तुतकर्ताः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग
भाग लिने कलाकारहरूः
श्रीमती शीला चाँद, श्री शंकर भण्डारी, श्री महेन्द्रनाथ उपाध्याय, श्री उत्तमकुमार छेत्री, श्री धर्मराज पौड्याल र श्रीमती ईन्दु मेहता