आधार डेटाको निजता र सुरक्षालाई मजबुत पार्न यू आई डी ए आई-द्वारा ‘भर्चूअल आई डी’ ल्याइयो   

भारतको विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण यू आई डी ए आई-ले आधार नम्बर धारकहरूको निजता र सुरक्षा अझै मजबुत पार्नको लागि ‘भर्चूअल आई डी’ को अवधारणा लागू गरेको छ। आधार कार्ड धारकहरूले, प्रमाणिकरण अथवा के वाई सी (ग्राहकको पहिचान) आवश्यक परेको अवस्थामा आधार संख्याको स्थानमा भर्चूयल आईडीको प्रयोग गर्न सक्छन्। आधार कार्ड धारकहरूले यू आई डी ए आई-को वेबसाइटबाट भर्चूयल आईडी बनाउन सक्ने छन् र सिम कार्ड सम्बन्धी सत्यापन लगायतका विविध कामहरूको लागि 12 अङ्कको आधार संख्याको सट्टा त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने छन्। यो भर्चूयल आई डी अस्थायी र बदर गर्न सकिने हुनेछ।