मन्त्री मण्डलद्वारा सिंगो ब्य्राण्डको खुद्रा व्यवसायमा बिना रोकटोक शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेशलाई मञ्जुरी

केन्द्रीय मन्त्री मण्डलले विदेशी प्रत्यक्ष निवेशको नीतिमा कैयौं संशोधनहरूलाई मञ्जुरी प्रदान गरेको छ जसमा सिंगो ब्य्राण्डको खुद्रा व्यापारमा स्वतः अनुमतिको मार्ग मार्फत सत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेशलाई स्वीकृति प्रदान गरिनु सामेल छ। यी निर्णयहरूको उद्देश्य भारतमा व्यवसाय गर्ने कामलाई सजिलो पार्न विदेशी प्रत्यक्ष निवेशको नीतिलाई उदार एवम् सरल पार्नु हो। यसको परिणामस्वरूप विदेशी प्रत्यक्ष निवेशको प्रवाह बढाएर निवेश, आय र रोजगार वृद्धिमा योगदान पुऱ्याउनु।

यस निर्णय अन्तर्गत सिंगो ब्य्राण्डको खुद्रा व्यवसायमा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशको लागि अब सरकारको स्वीकृतिको दरकार छैन। अहिलेसम्म स्वतः अनुमतिको मार्ग मार्फत सिंगो ब्य्राण्डको खुद्रा व्यवसायमा मात्र 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश गर्न सकिन्थ्यो र त्यसभन्दा धेरैको लागि सरकारको अनुमति चाहिन्थ्यो।