राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द आर्थिक लोकतन्त्र सम्मेलनको उद्घाटन गर्न महाराष्ट्र जानु हुने

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द आज महाराष्ट्र जानु हुनेछ, जहाँ उहाँले थानेमा आर्थिक लोकतन्त्र सम्मेलनको उद्घाटन गर्नु हुनेछ। रामभउ म्हालगि प्रबोदिनीद्वारा आयोजित यस सम्मेलनको उद्देश्य हो, तरुण उद्यमीहरू र स्व रोजगारमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि एक मञ्चको तयारी गर्नु अनि उनीहरूलाई उत्प्रेरणा, नेटवर्किङ्ग र पथप्रदर्शन प्रदान गर्नु।

पछिबाट दिनमा श्री कोविन्द मुम्बईको ग्लोबल बिपासना पेगोडा पनि हेर्न जानु हुनेछ।