औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि नोभेम्बरमा 17 महिनाभित्रको सबैभन्दा बढि 8.4 प्रतिशतमा पुग्यो

औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि दर बढेर नोभेम्बरमा 17 महिनाभित्रको सबैभन्दा बढि 8.4 प्रतिशतमा पुगेको बताइएको छ।। निर्माण क्षेत्र र पुञ्जी सेवा सेक्टरमा राम्रो प्रदर्शनले गर्दा यसो हुन सकेको बताइएको छ।

औद्योगिक उत्पादनको सुचकाङ्क (आई.आई.पी) को रुपमा मापन गरिने कल काराखानाहरूका उत्पादन नोभेम्बर 2016 मा 5.1 प्रतिशतले बढेर गएको रिपोर्ट छ। सांख्यतिकी तथा कार्यक्रम कार्यावन्यन मन्त्रालयद्वारा जारि गरिएको तथ्याङ्कअनुसार,आई.आई.पी. मा 77.63 प्रतिशन स्थान ओगट्ने निर्माण क्षेत्रले नोभेम्बर महिनामा खुबै राम्रो 10.2 प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गरेको छ, जुन  एक वर्ष अघि 4 प्रतिशत मात्र थियो।