ट्राई-ले आईएसडी इन्कमिङ्ग कल टर्मिनेशन दर कम गरेर 30 पैसा बनायो

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राईले अन्तर्राष्ट्रिय इन्कमिङ्ग कल टर्मिनेशन दर 53 पैसाबाट  कम्ति गरेर 30 पैसा बनाएको छ। यो नयाँ दर आगामी महिनाको 1 तारिखदेखि लागू हुनेछ।

एउटा वक्तव्यमा ट्राईले बताएअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय दूरगामी संचालकद्वारा सेवा प्रदातालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कल टर्मिनेशन शुल्क कम गरिएको छ। दूरसंचार कम्पनीहरूले  ती ओपरेटरहरूलाई टर्मिनेशन शुल्क लगाउछन् जसको नेटवर्क मार्फत कल लगाइन्छ।