आयकर विभागद्वारा कर चोरी गर्नेहरू विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुरू

कर चोरी गर्नेहरू विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुरू गरिएको छ भनी आयकर विभागले बताएको छ। जानीबुझी कर चोरी गर्ने प्रयास गर्नेहरू, आयको रिटर्न नभर्नेहरू तथा स्रोतमा कटौती वा सङ्कलन भएका कर जम्मा नगर्नेहरू विरुद्ध यो कानूनी कार्यवाही सुरू गरिएको हो।

कर चोरी गर्नेहरू विरुद्ध आयकर विभागको निर्णायक एवम् ध्यानकेन्द्रित कार्यवाहीबमोजिम चालू वित्त वर्षमा  अदालतद्वारा दोषी ठहऱ्याइएका व्यक्तिहरूको संख्यामा अधिक वृद्धि भएको छ।