‘कमजोर पर्खाल’

नाटककारः श्रीमती प्रेम पाठक
अनुवादक, निर्देशक एवम् प्रस्तुतकर्ताः श्री प्रकाश प्रसाद
कलाकारहरूः श्री शङ्कर भण्डारी, श्रीमती श्यामा थापा, श्रीमती राधा भण्डारी, श्री उत्तमकुमार छेत्री र श्रीमती कल्पना कर्ण