खुद्रा महंगी फेब्रुअरीको 5.07% बाट जनवरीमा 4.4% मा झऱ्यो; औद्योगिक उत्पादन जनवरीमा 7.5% बढ्यो

खुद्रा महंगी जनवरी महिनामा 5.07 प्रतिशत थियो जो फेब्रुअरी महिनामा झरेर 4.4    प्रतिशत रह्यो। सोमबार जारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सब्जीहरूमा महंगी 26.97 प्रतिशतको स्थानमा 17.57 रह्यो, र फलहरूमा यो 6.24 प्रतिशतबाट घटेर 4.80 प्रतिशत रह्यो।

परिवहन र सञ्चारको क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिको दर भने 1.97 प्रतिशतबाट बढेर 2.39 प्रतिशत रह्यो।

औद्योगिक उत्पादन जनवरी महिनामा 7.5 प्रतिशतले बढ्यो जो पोहोर यसै महिनामा 3.5 प्रतिशत थियो।

यो वृद्धि मूलतः विनिर्माण क्षेत्रमा वृद्धिको परिणाम हो  जसले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपि)-को 77.63 प्रतिशत ओगट्दछ। पोहोर जनवरी महिनाको 2.5 प्रतिशतको तुलनामा यसवर्ष यो बढेर 8.7 प्रतिशत भयो।

पुँजीगत र उपभोक्ता अल्पकालिक सामानहरूमा तीव्र वृद्धि देखा पऱ्यो। तर, उत्खनन क्षेत्रमा वृद्धि भएन।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पोहोर डिसेम्बर महिनामा 7.1 प्रतिशत थियो।