आज 58 राज्य सभा सिटहरूका लागि नामाङ्कन पत्रको जाँच गरिने

58 राज्य सभा सिटहरूको चुनाउका लागि आज नामाङ्कन पत्रहरूको जाँच गरिनेछ। यो महिना 23 तारिख चुनाउ हुनेछ। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र र गुजरात लगायत विभिन्न राज्यका 58 राज्य सभा सिटहरूका लागि मतदान हुनेछ।

सोमबार नामाङ्कन बुझाउने अन्तिम दिन थियो।