केन्द्रद्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमहरू अधिसूचित

केन्द्र सरकारले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम, 2018 अधिसूचित गरेको छ। बहुपरतीय प्लास्टिक,एमएलटी-लाई बन्द गरिने संशोधन नियम अब एमएलपीमाथि पनि लागू छ जो गैर-रिसाइक्लेबल अथवा गैर ऊर्जा पुनः प्राप्य वा बिना कुनै वैकल्पिक उपयोगको हुन्छ। पर्यावरण मन्त्रालयले एक वक्तव्यमा भनेको छ, उत्पादक, आयातक र ब्रान्ड मालिकको पञ्जीकरणका लागि एक केन्द्रिय पञ्जीकरण प्रणाली पनि निर्धारित गरिएको छ। पञ्जीयनमा कुनै पनि तन्त्र स्वचालित हुनुपर्छ र यसमा उत्पादकहरू, रिसाइकलर्स तथा निर्माताहरूका लागि व्यापार गर्न सजिलो पार्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्छ।