राष्ट्रपति कोविन्द जयपुरपछि अजमेरको भ्रमणमा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आज बिहान जयपुरबाट अजमेर भ्रमणमा जाँदैहुनुहुन्छ। उहाँले पुष्करमा पुस्कर सरोवर र ब्रह्मा मन्दिर र अजमेरमा सुफी सन्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीको दरगाहको भ्रमण गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रपति पहिले पुष्कर सरोवर जानुहुनेछ र त्यसपछि ब्रह्मा मन्दिर जानुहुनेछ र आधा घण्टा बिताउनुहुनेछ। पुष्करमा पवित्र सरोवरमा पूजा-अर्चनापछि उहाँ अजमेरमा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती जानुहुनेछ। उहाँले 50 मिनट दरगाहमा बिताउनुहुनेछ। सुरक्षाका लागि ब्रह्मा मन्दिर र दरगाहलाई खाली गरिएको छ।