कौशल सम्पन्नताले युवाहरूको जीवनमा कायापलट गर्न सक्छः पर्यावरण मन्त्री हर्ष वर्धन

पर्यावरण मन्त्री ड. हर्ष वर्धनले भन्नुभएको छ, कौशल प्रदान गरिनाले युवाहरूको जीवनको कायालपलट हुन सक्छ। उहाँले  भन्नुभयो, प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी यस विचारसित र कौशल भारत कार्यक्रमको परिणामसित गहिरो रूपले सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले  नयाँ दिल्लीमा हरित कौशल विकास कार्यक्रमको लागि एउटा  एप सुरु गर्नुभयो।
यो कार्यक्रम सारा देशमा सुरू गरिँदै छ। यसको उद्देश्य प्रमुख प्रशिक्षक र विशेषज्ञहरूको एउटा भण्डार तयार पार्नु हो जसले पछि सारा देशमा युवाहरूलाई प्रशिक्षणस  प्रदान गर्न सक्ने छन्। जम्मा 94 जना प्रशिक्षार्थीहरूले सफलताका साथ बुनियाँदी पाठयक्रम पूरा गरेका छन् । जैवविविधता संरक्षणकर्त्ताहरू र 154 जना प्रशिक्षार्थीहरूले अग्रीम पाठयक्रम पूरा गरे। यी प्रशिक्षार्थीहरू मध्ये धेरैजना स्कूल छाडेर बसेका युवाहरू रहेका छन्।

कार्यक्रमको दीर्घावधी लक्ष्य हो हाई स्कूलबाट पठाई छाडेर बसेका 18 वर्ष भन्दा अधिक उमेरका युवाहरूलाई कौशल प्रदान गर्नु। कौशल सम्पन्न जनशक्तिको रोजगार क्षमतामा वृद्धिर कतिपय पाठयक्रमहरूलाई कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व योजना अन्तर्गत ल्याउनु पनि यसको लक्ष्य रहेको छ।