सर्वोच्च न्यायालयमा समलैङ्गिक यौन सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाउने याचिकामाथि सुनुवाई सुरु

सर्वोच्च न्यायालयले  सहमतिका साथ समलैङ्गिक यौन सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाउने चुनौती दिँदै पेश गरिएको याचिकामाथि महत्त्वपूर्ण सुनुवाई सुरु गरेको छ। सर्वोच्च न्यायालयले एल जी बी टी क्यू समुदायका मानिसहरूबीच विवाह वा लिभ इन रिलेशनमा विरासत जस्ता मुद्दाहरूमाथि विचार गर्नेछैन। मुलुकको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, भारतीय दण्ड संहिताको धारा 377 को वैधताको प्रश्नमाथि विचार गरिनेछ जसले समलिङ्गी दुइ वयस्कहरूबीच सहमतिका साथ यौन सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीमा राख्दछ।