पाँचभाई छोरा तीन छोरी

स्वरः कल्याण शेरचन र तारा थापा/ सङ्कलनः गोपाल योञ्जन