उकाली ओह्रालीहरूमा

स्वरः तारा देवी/ रचनाकारः चाँदनी शाह/सङ्गीतः नाति काजी