चियाबारीको डिलैडिलमा

स्वरः पेमा लामा/ रचनाकारः दिव्य खालिङ्ग/सङ्गीतः दिव्य खालिङ्ग