अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक-2018 आज राज्यसभामा विचार र पारित गराउनका लागि सूचीबद्ध

अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक-2018 आज राज्यसभामा विचार र पारित गराउनका लागि सूचीबद्ध छ। यस विधेयकको माध्यमले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति अधिनियमका मूल प्रावधानहरूको बहालीका लागि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने फैसला गरेको थियो र केन्द्रीय क्याबिनेटले यसलाई मञ्जूरी दिएको थियो।
अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक-2018 आज राज्यसभामा विचार र पारित गराउनका लागि सूचीबद्ध
यस विधेयकले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-मा थप संशोधन गर्नेछ। लोकसभाले सोमवार यो विधेयक पारित गरेको थियो।