बलिको बोको

कथाकारः श्री शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय
वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग