राष्ट्रिय नेत्रदान पक्ष (25 अगस्ट – 10 सेप्टेम्बर)-को अवसरमा विशेष वार्ता

‘नेत्रदान, महादान’
वार्ताकारः डॉ. मोहन कुमार कार्की, योगगुरू, संस्थापक होलिस्टिक हेल्थ केयर फाउन्डेशन