आमाको चित्कार

कथाकारः श्री बाबु रोका मगर
वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग