मेरो माया छ भने…

युगल स्वरः कृष्णमान र चिनिया राणा/ सङ्कलनः कृष्णमान