सललल पानी…

युगल स्वरः जयनन्द लामा र मीरा राणा/ सङ्कलनः रूबी जोशी