घरलाई ढाक्यो आँपैको बोटले…

स्वरः राम थापा/ सङ्कलनः टीकाराम ढकाल