भारत तथा स्रीलङ्काद्वारा १२०० घरहरूको निर्माणका लागि दुइवटा समझदारी ज्ञापनपत्रहरूमा हस्ताक्षर

६० करोड स्रीलङ्काली रुपियाँको भारतीय अनुदान सहयोगमा ५० मोडल गाउँहरूमार्फत १२०० घरहरूको निर्माणका लागि भारत तथा स्रीलङ्काले दुइवटा समझदारी ज्ञापनपत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

स्रीलङ्काका आवास एवम् निर्माण मन्त्री, साजीत प्रेमदासाको उपस्थितिमा भारतीय उच्चायुक्त, तरनजित सिंह सन्धु र स्रीलङ्काको आवास एवम् निर्माण मन्त्रालयमा सचिव, बरनार्ड वसन्ताले उक्त समझदारी ज्ञापनपत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्नुभयो।

यसकासाथै मोडल गाउँ आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भारतको सहकारिता स्रीलङ्काली सरकारसँग १०० मोडल गाउँहरूमा २४०० घरहरू भएका छन्।

यी नयाँ समझदारी ज्ञापनपत्रहरूअनुसार, दक्षिणी र उत्तरी प्रान्तहरूमा ६००-६०० घरहरू निर्माण गरिनेछ।

यस परियोजनाले निम्न आय भएका भूमिहीन तथा घरहीन लाभार्थीहरूलाई लक्षित गर्नेछ। प्रत्येक लाभार्थीलाई ५ लाख स्रीलङ्काली रुपियाँ, घर-निर्माण कुन चरणमा पुगेको छ सो हिसाबले किस्तमा प्रदान गरिनेछ। अनुदानअन्तर्गत आवासका निम्ति भारतीय वित्तीय प्रतिबद्धता स्रीलङ्कामा हाल लगगभग ३५ करोड डलर रहेको छ।