‘स्वच्छता हो स्वस्थ समाजको आधार’

वार्ताकारः  दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर डाक्टर युवराज पोखरेल