मनै त हो बहकिन सक्छ

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग