विजय दशमीको उपलक्ष्यमा विशेष रूपक

लेखक : श्री गुणानन्द थपलियाल
निर्देशक एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्री डि. एम. प्रधान
कलाकारहरू: श्रीमती ललिता क्षेत्री, श्री राजकुमार सिंह, श्री वाई. के. क्षेत्री र डि.एम प्रधान