शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा विशेष रूपक

लेखक : डक्टर राजेन्द्र प्रसाद सहगल
निर्देशक एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्री  विष्णुबहादुर गुरुङ्ग 
कलाकारहरू: श्रीमती शीला चाँद र श्री जोगिन्दर सिंह गुरूङ्ग