बिहेको प्रस्ताव

नाटककार: एन्टोन चेखोव
अनुवादक, निर्देशक एवम् निर्माताः श्री प्रकाश प्रसाद
कलाकारहरूः श्री शंकर देव ढकाल, श्रीमती कल्पना कर्ण र श्री शंकर भण्डारी