‘भारत-नेपाल सीमानामा सौहार्द बढाउनमा सशस्त्र सीमा बलको भूमिका’

वार्ताकारः डॉ. अमित कुमार, नेपालसम्बन्धी मामिलाका जानकार

अनुवादक एवम् वाचकः श्री विष्णु बहादुर गुरुङ्ग