घरायसी एल पी जी उपभोक्ताहरूलाई सब्सिडी हस्तान्तरित गर्ने डी बी टी प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने कुनै प्रस्ताव छैनः सरकार

खाना पकाउने ग्यास, एल पी जी-का घरायसी उपभोक्ताहरूलाई सब्सिडी हस्तान्तरित गर्न सोझो फाइदा अन्तरण (डी बी टी) प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने कुनै प्रस्ताव नरहेको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले अहिलेको प्रणालीको स्थानमा घरायसी उपभोक्ताहरूलाई सब्सिडी युक्त ग्यास सिलिण्डरहरू आपूर्ति गर्ने पुरानै प्रणाली अपनाउन सक्छ भनि मिडियाका कतिपय भागमा प्रकासित रिपोर्टहरूलाई अस्वीकार गरेको छ।

हालसाल ‘पहल’ योजना अन्तर्गत नगद सब्सिडी घरायसी उपभोक्ताहरूका ब्याङ्क खाताहरूमा सोझै स्थानान्तरित गर्ने गरिन्छ।