पर्यटन मन्त्रालयले अनलाइन ट्राभल समूहलाई अनुमति दिन र यसको नवीनीकरणका लागि दिशानिर्देश तयार पाऱ्यो

पर्यटन मन्त्रालयले अनलाइन ट्राभल समूहलाई अनुमति दिन र यसको नवीनीकरणका लागि दिशा-निर्देश तयार गरेको छ। अनलाइन ट्राभल समूह सेवाहरूको कमीहरू दूर गरिनुले, वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुले र जरिमाना लगाइनुले समुचित सेवाहरू प्रदान गर्न सुनिश्चित गर्नेछ। यो स्वैच्छिक योजना प्रामाणिक अनलाइन ट्रयाभल समूहका लागि हो। मन्त्रालयले अनलाइन ट्राभल समूहको निरीक्षणको रिपोर्ट र समितिका सिफारिशहरूको आधारमा पाँच वर्षका लागि मान्यता दिनेछ।