सुनौला पल 

नाटककार: ड. उमा भट्नागर
कलाकारहरूः श्री शंकर भण्डारी,श्री उत्तम कुमार क्षेत्री, श्रीमती ललिता क्षेत्री, श्रीमती विनिता उपाध्याय र राधा भण्डारी
अनुवादक, निर्देशक एवम् निर्माताः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग